.:: Företaget

.:: M100-simulatorn

M100

Masugnar på spelplanen

Bild på simulatorn

1997-98 genomförde vi projektet M100 för Råjärnsenheten hos SSAB Tunnplåt i Luleå.

Syftet med projektet var att uppnå 100% leveranssäkerhet av råjärn till stålverket enligt överenskommen leveransplan. För att uppnå detta är det viktigt att varje steg i produktionskedjan uppfyller kraven från nästa steg. Detta gäller allt från inkommande råmaterial, masugnsprocessen, ända till leverans av torpedovagnar med råjärn av rätt kvalitet, vid rätt tidpunkt, till stålverket.

Den simulator vi tog fram till det här projektet innehåller de tekniskt mest avancerade detaljerna av någon av våra simualtorer dittills. Mitt på "spelplanen" står de båda masugnarna M1 och M2 och producerar "järn" i form av små stålkulor. Dessa flyttas sedan från masugnarna till stålverket med torpedovagnar som dras av ett litet gult lok.

När man kör simulatorn inser man hur viktigt det är att planera transporterna mellan de olika stationerna för att kunna leverera råjärnet i rätt tid till stålverket. I det sammanhanget är det viktigt att kommunikationen mellan tappning och lokpersonal fungerar friktionsfritt.

© 2005