.:: Företaget

.:: Projekt

Botniabanan AB

Banverket BRN

LKAB DpS

Vi har genomfört ett antal förändringsprojekt, främst inom processindustrin (stål- och gruvindustrin). Syftet med förändringsprojekten har varit att inspirera människor att arbeta på ett effektivare sätt. Projekten har i de flesta fall haft ett konkret, mätbart mål. Vi har följt en beprövad metod som vi vet ger bra resultat.

Här följer ett antal exempel på projekt vi genomfört, däribland de tre större projekten M40, M100 och K2000. För mer information om ett urplock individuella projekt, välj i menyn till vänster.

Exempel på genomförda Verksamhetsanalyser

 • Inför inköp av nytt underhållssystem ( LKAB )
 • Företagsövergripande SSAB i Luleå ( SSAB )
 • Inför flytten till Sunderby Sjukhus ( NLL )
Exempel på Projekthantering
 • Projektinstruktioner ( Banverket )
 • Projektutvärdering ( Banverket )
 • Handläggning åt Banverket avseende modell och utsmyckning av Boden TLC ( Banverket )
 • Byggledare vid slipersbyte
  • Mälar- och Svealandsbanan
  • Ostkustbanan
  • Avesta/Krylbo-Hökmora
Exempel på Utredningar och dokumentation
 • Granskning och visualisering av systemhandling för Botniabanan AB
 • Kravspecifikation åt BV avseende delar av projektet Boden TLC
 • Beskrivning av gränssnitt för ett processorienterat kvalitetssystem
 • Visualisering av projektgränssnitt inför Haparandabanan
 • Dokumentation och rapporter för Svensk Kärnbränslehantering AB

© 2005