.:: Företaget

.:: M40-simulatorn

M40

Spelplanen

Bild på simulatorn

Det här var ett projekt vi genomförde åt SSAB Tunnplåt i Luleå 1995 tillsammans med personalen på stålverket i Luleå.

Målet för projektet var att uppnå en jämn och stabil produktionstakt på 40 minuter mellan tappningarna i stålverket. Med en jämn och stabil takt utan störningar i hela produktionskedjan kan en högre produktion uppnås. Det åstadkoms genom att införa ett processorienterat synsätt hos personalen. Detta innebär att varje person hela tiden ska ligga steget före i tanke och handling och anpassa sitt arbete efter nästa steg i produktionskedjan.

En simulator togs fram över produktionsflödet i stålverket. Syftet med simulatorn var att beskriva hur helheten fungerar och hur man minimerar störningars inverkan på produktionen. Man får också en bättre förståelse för hur viktig varje del i flödet är.

© 2005