.:: Företaget

.:: K2000-simulatorn

K2000

Koks och maskiner på spelplanen

Bild på simulatorn

Projektet genomfördes 1998 vid SSAB Tunnplåts koksverk i Luleå. I projektgruppen ingick personal från de olika produktionsavsnitten på koksverket.

Syftet med projektet var att få all personal på koksverket att arbeta mot koksverkets övergripande mål, att vara bästa alternativet som koksleverantör till råjärnsenheten. Det innebär att man både pris- och kvalitetsmässigt måste uppfylla råjärnsenhetens krav samt leverera i rätt tid. Genom en bra helhetssyn över hela produktionskedjan och förståelse för betydelsen av sin egen insats i kedjan kan varje medarbetare påverka resultatet.

För att visa hur de olika produktionsstegen hänger ihop och hur de påverkar leveransen av koks och gas till kunderna tog vi fram en simulator tillsammans med projektgruppen. Simulatorn startar vid kollagret där olika kolsorter representeras av legobitar i olika färger. De blandas och transporteras på band till koltornet för att sedan fyllas i koksbatteriet för koksning. Vid koksningen frigörs gas (genomskinliga legobitar) som renas i gasbehandlingen och levereras till gaskunderna och till eldning av batteriet. Den färdiga koksen levereras sedan på band till råjärnsenheten eller till kokslager. Under spelets gång inträffar störningar som måste hanteras av deltagarna så att kunderna inte drabbas av störningar i leveranserna.

© 2005