.:: Företaget

.:: Websidans historik

Websidan sattes upp i en första version 1999. År 2001 skedde en genomgång och uppdatering av Moa Gustafsson och Mattias Brännström där nytt textmaterial och en ny design togs fram. I december 2005 får detta material en ny struktur med ett helt omarbetat utseende och genomgår vissa andra förändringar i Stefan Rydbjörks regi.

Önskar Ni komma i kontakt med någon av ovanstående, tag kontakt med Leif.© 2005