.:: Verksamheten

.:: CIMSIM

En omgång CIMSIM

CIMSIM hjälper dig att implementera ny teknik och teknologi i ditt företag. Med CIMSIM görs en modell av arbetsflödet där modeller och funktioner tillsammans med realistiska exempel av underhåll utgör basen.

Ge dina anställda ett par timmars träning med CIMSIM och de kommer att vara fullt förberedda för att använda systemet i verkligheten.

CIMSIM ger dina anställda en lättförståelig bild av det nya systemet vilket resulterar i

  • Motivation
  • Accepterande
  • En smidig introduktion
  • Etablerande av nya rutiner
  • Effektiv träning
Efter bara några timmars träning kommer det nya systemet att ha blivit en naturlig del av arbetsflödet.

© 2005