.:: Verksamheten

.:: BP Explorer

BP Explorer

Business Process Explorer är ett arbets- material som ger dina anställda en djup förståelse för företagets affärsprocesser. Efter bara några få timmars träning med BP Explorer kommer dina anställda att förstå helheten i verksamheten och få möjlighet att se förbättringar.

BPE vänder sig till de som arbetar med/inom..

 • Inköp/försäljning
 • Avdelningsansvariga
 • Ekonomi/administration
 • Företagsledning/ledningsgrupp
..och har som syfte att simulera och åskådliggöra samband mellan företagets olika aktiviteter och ekonomiskt utfall av verksamheten och genom detta lära de anställda att utforska, analysera, skapa förståelse och förbättra verksamheten i det egna företaget.

Målsättning

Business Process Explorer ger insikt i hur olika aktiviteter påverkar företagets balans- och resultaträkning och ökar möjligheterna till bättre beslut i den egna verksamheten.

Varför simulera?

 • Efterlikna verkligheten så nära som möjligt
 • Undvika misstagen
 • Tidsinbesparing
 • Ökad förståelse mellan avdelningarna
 • Ger en helhetsbild av verksamheten
 • Eliminering av suboptimering
 • Ur pedagogisk synvinkel ett utmärkt verktyg

© 2005