.:: Verksamheten

.:: Nätverk

Nätverket länkar samman

Den grundläggande idén bakom vår organisation är att den anpassas efter aktuella projekt som bedrivs. När vi genomför projekt som kräver ett flertal resurser så utnyttjar vi vårt närverk av duktiga småföretagare som var och en är specialiserad till något område. Nätverket är inte formaliserat i någon fast struktur utan snarare en kunskap om vad olika personer är duktiga på att göra och vilka uppgifter de kan utföra.

Vi har genomfört projekt med upp till ett tiotal medverkande med mycket gott resultat. I dessa projekt har Teknikresursen varit projektets ansikte mot beställaren vilket innebär att all hantering och kommunikation gått genom oss. Övriga medverkande har varit underleverantörer till oss. I andra projekt har vi haft rollen som underleverantör.

Vi har funnit att detta sätt att organisera arbetet är bra eftersom projekt kan drivas snabbt vid behov utan att kostnaden blir hög när mindre projekt genomförs.

© 2005