.:: Verksamheten

.:: Vår Verksamhet

Teknikresursen bildades 1990 och bedriver verksamhet inom områdena verksamhetsutveckling, utbildning, projekthantering och dokumentation. En stor del av vår verksamhet handlar om att tillsammans med våra kunder strukturera, visualisera, dokumentera och implementera helhetssyn på verksamheten, processtänkande, nya arbetssätt, rutiner, förbättrad kommunikation etc. Nedan ges exempel på områden vi arbetat inom och projekt vi genomfört tillsammans med våra kunder.
  • Verksamhetsanalys och utveckling
  • Utredningar och Teknisk dokumentation
  • Projekthantering
  • Utbildning och Pedagogiska Hjälpmedel
För en mer detaljerad lista över vilka vi jobbat för och i vilket sammanhang, se Företaget / Projekt.

Verksamhetsanalys och utveckling

Teknikresursen har deltagit i flera projekt som syftat till att processorientera verksamheten och tänkandet i organisationer såväl företagsövergripande som för delar av företag. Dessa förändringsprojekt riktar in sig på att utveckla människorna i produktionsprocessen. Här använder vi oss av en beprövad metod som tidigare gett mycket gott resultat. Det som får metoden att fungera är att den syftar till att skapa delaktighet som leder till ett ökat engagemang hos personalen. Genom små insatser når man stora ekonomiska mervärden för företaget.

Utredningar och dokumentation

Teknikresursen har stor erfarenhet av att visualisera stora och komplicerade tekniska dokument och beskrivningar inom t.ex. järnvägsområdet. Visualisering innebär att man i bilder eller t.ex. med hjälp av simulatorer beskriver komplicerade tekniska system på ett enkelt och överskådligt sätt.

Projekthantering

Teknikresursen har stor erfarenhet av projektledning / projekthantering samt handläggning.

Utbildning och Pedagogiska Hjälpmedel

Barn lär sig genom att leka, och även vuxna har lättare att ta till sig information som presenteras på ett lekfullt sätt. Vi tar bland annat fram pedagogiska verktyg för specifika ändamål ( till exempel att sprida ett budskap, eller förmedla viktig information ) och även som en viktig del i våra förändringsprojekt.

Vid sidan av projektspecifika utbildningsuppdrag erbjuder vi även färdiga kurser inom bland annat järnvägsteknik, ellära m.m. Ta gärna en titt på vår speciella utbildningswebsida, http://www.utbildaren.se.

© 2005