.:: Verksamheten

.:: Simulatorer

Simulatorflöde

Som en del i arbetet att bygga upp en helhetssyn hos de anställda om hur produktionen inom företaget fungerar tar vi fram en simulator. De beskriver så verklighetstroget som möjligt hur produktionsflödet fungerar. För att simulatorerna ska ge nya erfarenheter till alla ingår det i reglerna att ingen får utföra sitt vanliga arbete utan alla ska få prova på något nytt.

Simulatorernas lekfulla utformning och deras likhet med monopolspel (med t.ex. små legogubbar med röda hjälmar som spelpjäser, händelse- kort, papperspengar med mera) har lett till att de blivit mycket uppmärksammade i media.

Läs gärna mer om simulatorer på sidorna om projekten, t.ex. följande:

Varför simulator?

Man kan skaffa sig kompetens på olika sätt. Verkligheten är oöverträffad som läromästare. Det tar dock lång tid och kan bli dyrt om man gör stora misstag. Ett bra alternativ är att simulera verkligheten. Det går fort, är roligt och man kan direkt se konsekvenserna av sitt agerande och olika beslut man tvingas fatta. För att uppnå ett bra simuleringsresultat måste man noggrant tänka igenom och väga olika scenarier mot varandra. Man lär sig att vara ”steget före” i tanke och handling.

Genom att använda en simulator får man förståelse för varandras arbetsuppgifter och förstår hur olika delar samverkar till en väl fungerande helhet. Helikopterperspektivet är viktigt för att undvika suboptimering av verksamheten. Man förstår hur viktig alla kuggar är för en fungerande process från order till leverans.

Med hjälp av en simulator som pedagogiskt verktyg drar man slutsatser på egen hand och kommer snabbt till insikt om vad som är viktigt för en väl fungerande verksamhet.

© 2005