.:: Välkommen till TeknikResursen AB

Bildcollage Teknikresursen

Vi är ett konsultföretag i Norrbotten som arbetar med förändring av arbetssätt inom organisationer, utgående från ett processorienterat synsätt. Våra metoder bygger på engagemang och delaktighet hos personalen och vi använder oss ofta av simulatorer för att förmedla budskap och en helhetssyn. Vi är även verksamma inom områdena utbildning, projekthantering och dokumentation. Våra kunder har från början varit större företag men vi riktar oss nu även till mindre företag.

.:: Nyheter:

Vår websida har blivit uppdaterad till ett nytt utseende.

:: Sidan kräver en webläsare med stöd för CSS2.x och JavaScript påslaget ::

© 2005